Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej towarów dokonywanej przez firmę MM AUTO Michał Majewski – prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ul. Smugowej 87 w Tomaszowie Maz., NIP: 773-229-32-87,REGON: 100417197

§ 1. Strony transakcji

 1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego MM AUTO i portalu aukcyjnego jest firma MM AUTO Michał Majewski z siedzibą przy ul. Smugowej 87 w Tomaszowie Maz.
 2. Stroną dokonującą zakupów produktów umieszczonych w ofercie Sklepu Internetowego MM AUTO jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma zwana dalej nabywcą.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych pomiędzy Stronami w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.czesci-francuskie.com  www.mmauto.info  www.zlomuj24.pl oraz portalu aukcyjnego w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich. Jeśli nie ma opisu ceny (brutto, netto) należy traktować ową cenę za cenę brutto.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są używane, na które Sprzedawca udziela 14 dniowej gwarancji.

§ 3. Składanie zamówienia

 1. Składanie zamówienia w Sklepie MM AUTO odbywa się poprzez:
 • wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na karcie produktu po kliknięciu na link „dodaj do koszyka”
 • przesłanie zamówienia e-mailem na adres sklep@czesci-francuskie.com lub inny adres podany na stronie internetowej Sklepu.
 1. Sprawdź dokładnie stan ogłaszanego przedmiotu na zdjęciu, w razie jakichkolwiek wątpliwości zadzwoń.
 2. Zakup na Naszej aukcji jest jednoczesna akceptacja pełnego regulaminu (Wysyłka, Odbiór osobisty, Gwarancja, Reklamacja).

§ 4. Potwierdzanie zamówienia

 1. Każde zamówienie składane w Sklepie MM AUTO i na portalu aukcyjnym musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.
 2. W ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia pracownik sklepu skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub pocztą e-mail w celu jego potwierdzenia oraz uzgodnienia dalszych szczegółów transakcji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 48 godzin złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.
 3. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu MM AUTO do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem MM AUTO.

§ 5. Formy płatności

Obecnie zapłata za zamówiony towar może być dokonywana:

  • zapłata przelewem przed dostarczeniem towaru. Przy tym rodzaju zapłaty firma MM AUTO zobowiązuję się że, z chwilą wpłynięcia należności na konto MM AUTO towar zostaje natychmiast wysłany do Nabywcy wraz z fakturą lub paragonem.
  • przy wysyłce paczki za pobraniem, bezpośrednio osobie (kurierowi) doręczającej przesyłkę z zakupionym towarem.
  • w naszej firmie istnieje możliwość odbioru osobistego przedmiotu sprzedaży po wcześniejszym ustaleniu tego zamiaru telefonicznie, i ustaleniu terminu odbioru, stąd płatność może być dokonana w kasie firmy przy odbiorze towaru.

§ 6. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie.
 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od potwierdzenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 4. MM AUTO zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru lub z przyczyn niezależnych od MM AUTO. W takim przypadku Nabywca będzie o tym fakcie natychmiast poinformowany.
 5. Wszystkie zakupione u nas części wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Nabywcę spośród firm działających na rynku. Sprzedawca preferuje odbiór towaru osobiście w firmie Sprzedawcy w miejscowości KOLONIA DĘBNIAK 3, 97-225 UJAZD, gdzie znajduje się magazyn Sprzedawcy.
 1. Czas realizacji zamówienia: Zamówienia składane do godziny 12:00 nadajemy tego samego dnia chyba, że dzień zamówienia nie jest dniem wysyłki towaru. Wysyłki towaru realizowane są w poniedziałki, środki i piątki.
 2. Czas dostarczenia: firmy – od 24h do 48h. (99% przesyłek dostarczana jest do 24h), osoby prywatne – od 24h do 3 dni (99% przesyłek dostarczana jest w 24h)
 3. Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy wyłącznie listy polecone (tylko wybrane przedmioty z naszej oferty maja możliwość takiej przesyłki).
 4. W przypadku uszkodzenia towaru w trakcie przesyłki należy niezwłocznie w obecności kuriera spisać protokół szkody w celu rozpoznania uprzednio reklamacji przez firmę kurierską zgodnie z art. 74 i nast. ustawy prawo przewozowe.

§ 7. Dostawa Towaru

 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie MM AUTO i portalu aukcyjnym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 3. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT lub paragon.
 4. Dokładny koszt dostawy, sposób odbioru lub dostawy jest ustalany oraz przedstawiany klientowi przez pracowników Sklepu Internetowego MM AUTO przed dostawą, odbiorem towaru.
 5. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem.
 6. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej „Protokołu Reklamacji”.
 8. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez MM AUTO danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883.

§ 8. Reklamacje i gwarancje

 1. Części zakupione od firmy MM AUTO objęte są 14 dniowym terminem gwarancji od chwili otrzymania towaru.
 2. Silniki z zamontowanym rozrządem, do ukończenia czasu próby czyli 14 dni, mogą być tylko i wyłącznie montowane i odpalane na tym właśnie rozrządzie, bez jego naruszenia. Zmiana rozrządu przed ukończeniem czasu próby, powoduje utratę gwarancji.
 1. Gwarancja nie obejmuje uszczelnień silnika takich jak: uszczelki miski olejowej, pokryw zaworów, termostatu, pompy wody, uszczelnień wału korbowego oraz wałków rozrządu. Są to elementy wymienne.
 2. Gwarancja dotyczy jedynie uszczelki pod głowicą oraz uszczelniaczy zaworów.
 3. Gwarant zapewnia zamianę towaru lub zwrot ceny w przypadku uznania reklamacji przez Gwaranta. Gwarant zobowiązuje się zamienić wadliwy towar w terminie 7 dni od daty zgłoszenia usterki w przypadku zgłoszenia takiego żądania i uznania reklamacji. W przypadku braku części na zamianę Gwarant zwraca Nabywcy kwotę zakupu w terminie do 7 dni.
 4. Osoby które nabyły towar w celach związanych z działalnością gospodarczą nie podlegają tej ustawie , NIE MAJĄ PRAWA DO ZWROTU TOWARU BEZ PODANIA PRZYCZYNY . Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa sprzedającego lub usługodawcy albo umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni nie dotyczy nabywców towarów lub usługktórzy są przedsiębiorcami.
 5. Do przesyłki należy dołączyć w pełni wypisane „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość” oraz Paragon lub kopię faktury VAT,
 6. Zgodnie z ustawą w przeciągu 14 dni od otrzymaniu przesyłki przez nasza firmę dokonamy zwrotu na rachunek bankowy podany w przedmiotowym oświadczeniu.
 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z firmą MM AUTO.
 2. Stan techniczny części wynika z ich dotychczasowej eksploatacji i uwzględnia naturalny stopień zużycia.
 3. Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:
  – nieprawidłowego zamontowania części, silnika lub skrzyni biegów w pojeździe,
  – zastosowania olejów (jeżeli chodzi o stan i ilość) nie zgodnie z zaleceniami producenta.
 4. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Nabywcy do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów montażu części w przypadku gwarancyjnej konieczności wymiany po stwierdzeniu usterki.
 5. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Odstąpienie od umowy dotyczy umów sprzedaży zawartych z konsumentami na odległość lub poza lokalem sprzedającego.
 1. Prosimy przestrzegać regulamin odesłania towaru, brak dowodu zakupu lub dokumentu reklamacyjnego wydłuży czas oczekiwania na wyjaśnienie sprawy.
 2. Towar należy spakować odpowiednio aby nie został uszkodzony w przesyłce.
 3.  Towar należy do nas odesłać BEZ POBRANIA na adres MM AUTO MICHAŁ MAJEWSKI, KOLONIA DĘBNIAK 3, 97-225 UJAZD.  Koszty zwrotu towaru każdorazowo obciążają nabywcę, stąd przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez MM AUTO.
 4.  W sytuacji przesyłania do nas przesyłki w związku z odstąpieniem od umowy lub reklamacją należy dołączyć w pełni wypisany „Formularz zwrotu/wymiany towaru” oraz Paragon lub kserokopie Faktury Vat .
 5. Reklamacje towarów rozpatrujemy do 7 dni. Wymiany towaru dokonamy na nasz koszt w przeciągu 7 dni od daty otrzymania przez nas zwrotnej przesyłki w przypadku uznania reklamacji.

§ 9. Ochrona prywatności

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę MM AUTO danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego MM AUTO nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wszelkie informacje na temat produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego MM AUTO są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep Internetowy MM AUTO zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
 3. Składając zamówienie nabywca akceptuje powyższy regulamin.

Zaczekaj!

Jeżeli masz jakieś pytania lub nie znalazłeś poszukiwanej informacji, zadzwoń do nas!

500 807 500